woensdag 24 december 2008

Have a happy Christmas!!

To all my readers.

I wish you a very happy Christmas and a nice and healthy New Year!!Aan al mijn lezers.

Ik wens jullie een hele fijne Kerst en een mooi en gezond Nieuw Jaar!


woensdag 10 december 2008

Christmas time is coming Kerstmis is bijna hier

This year I decide not to do a traditional Christmas tree. I always wanted a tree with nothing but little glass birds in it and this year I did it.

Dit jaar besloot ik te gaan voor een niet traditionele Kerstboom. Altijd heb ik een boom gewild met alleen maar witte glazen vogeltjes erin en dit jaar is het dan zo ver.


I collected some branches in the little wood across the door and planted them in a zinc garden tub. Two buckets of grit made the branches secure against the curiosity of the cats.

In het bosje tegenover ons huis zaagde ik enkele takken af en plantte ze in een zinken tuinpot.
Twee emmers grint houden de takken muurvast zodat onze nieuwsgierige katten de pot niet kunnen omgooien.
About 70 white glass birds live in this little tree togethers with some white lights ans some snowy garlands.
Ongeveer 70 witte glazen vogeltjes leven in deze boom samen met wat witte lichtjes en sneeuw guilandes. Some pampilles give some extra light and shimmer in the tree.
Wat kristallen pegels zorgen voor wat extra glitter en glans in de boom.
I love my little Wintertree even when it does look anything like a Christmas tree.
Need some more time to put up some more Xmas decorations!

Ik ben dol op mijn winterboom ook al lijkt hij niet op een echte Kerstboom.Voor de andere kerstversieringen heb ik nog wat meer tijd nodig !
vrijdag 21 november 2008

It's grey outside Buiten is het grijs

It's so grey outside...the skies have closed in and you can only see grey...It is sad and so depressing.
Buiten is het zo grijs...de lucht is potdicht en je ziet alleen maar grijs.Het is buiten triest en deprimerend.
Luckely the leaves of the miscantus grass and the oak tree are bright with yellows and gold. They bring a bit of light in these depressing days
Gelukkig brengt het geel en het oker en roest van de miscanthus grassen en de eikenboom van de buren een beetje kleur in deze sombere dagen.
A little wreath I made last year is more beautiful then ever. Tiny mosses have attatched themselfs to it and make it very pretty. The rusty color of the iron cakestand looks wonderful with it.
Vorig jaar maakte ik een kransje van de lange takken van de gevelklimmer en deze heeft een heel jaar in weer en wind buiten gelegen. Hij is nog intact en nog mooier geworden door de kleine mosjes die er zich op vastgezet hebben. Het rode ijzerroest van de cakestandaard kleurt er prachtig bij.

Even the zinc garden conainers look wonderful in this weather.Their color and the color of the leaves makes for a pretty good combination.
This weekend they predict the first snow in Belgium....Soon it will be Christmas...The time is almost come!
De zinken tuincontainers blijven mooi zelfs op deze sombere dagen en combineren goed met de gouden kleuren van de herfst.
Dit weekend voorspellen ze de eerste sneeuw in België...Het wordt nu gauw Kerstmis. Het is bijna zo ver....vrijdag 31 oktober 2008

My own little witch Mijn eigen heksje


This is my darling Caitlin and she is my own little witch. It's her birthday today! She was born on Hollow Night, 5 years ago. She was the start of our little Maine Coon cattery and we named it after her.
Cattery of the White Witch.
Dit is mijn eigenste lieve Caitlin en zij is mijn eigenste kleine heks. Het is immers haar verjaardag vandaag. Vijf jaar geleden werd ze op Hollow Night geboren.Zij was het begin van onze kleine Maine Coon cattery en we hebben ze genoemd naar haar. Wij heten nl. Cattery of the White Witch.
One winters day, I was up very early that morning and the moon was still in the sky I made this spooky picture of her. I put Caitlin up a big zinc garden container and there was that very early morning light. The long grasses where covered in frost and their was a very pale moon in the sky. This was the perfect picture to be on the home page of our cattery site and after 4 years it still is.
Het was een winterse dag en ik was heel vroeg op, de maan stond zelfs nog in de lucht. Ik zag een gelegenheid om een mooie spookachtige foto te maken met Caitlin. Snel nam ik een donker fleeceje, legde dat op een hele hoge zinken tuincontainer en plaatste daar Caitlin op.Het lange miscanthus gras was berijpt en met die bleke wintermaan in de lucht was het het perfecte plaatje voor de home pagina van de cattery website. Na 4 jaar prijkt ze daar nog steeds!
Those who know me a little longer also know that I have been a quilter for a long time.Cats have of course always inspired me and so I have made more then 5 quilts with cats as my inspiration. I am very proud of the little quilt above. The fabric of the border was the inspiration for the applique in the center.
I quilted it with silver cobwebs and the big cat wears a silver medallion in the shape of a pentagram, the sign of the witch.
Diegenen die me al wat beter kennen weten dat ik ook een quiltster ben. Katten hebben me natuurlijk altijd geinspireerd en ik heb meer dan 5 quilts gemaakt met katten als inspiratiebron. Ik ben heel trots op dit kleine quiltje. Het was de stof van de boord dat me inspireerde tot de applicatie van het centraal paneel. De achtergrond is gequilt met zilverdraad, in een spinnewebben motief en de grote kat draag een hanger met een pentagram erin. Het teken van de heks!
This is an even older quilt. Here my inspiration was a little drawing by Paul Klee. This cat has only dark thoughts...She thinks of the bright little bird that is on top of her head and what nasty things she could do with it......
We will celerate Halloween with a tuna dinner for the cats in order to celebrate the fifth birthday of our own little white witch.
Happy Halloween to every one!
Dit is een nog oudere quilt maar hij is zo duister dat ik hem wel vind passen bij Halloween. Hij is geinspireerd door een tekening van Paul Klee.De kat heeft duistere gedachten. Ze denkt aan dat kleine kleurige vogeltje op haar hoofd en de nare dingen die ze daar zou kunnen mee doen...
Wij zullen Halloween vieren met een tonijn diner voor de katten om de vijfde verjaardag te vieren van onze eigen kleine heks.
Happy Haloween allemaal!
dinsdag 21 oktober 2008

A tasty meal of leftovers --- Overschotjes

This is a recipe I invented myself a while agoo and It tasted so great that I make it at least once every two weeks.
It started with some pieces of salmon in the freeser and a lot of leftover vegetables in the fridge.
I started to cube some raw patatoes. Made them only a half inch big. Then I added some diced carrots and a slice of root selery (the round white kind). I first baked the patato cubes until halfdone and then added the celary and carrot and baked until they where almost done. Then I added the green beans. Asparagues or snow peas also work well. At the last moment I added the tiny tomatoes I had grown myself. That gave a fresh touch to the meal.
Just season with salt and pepper and if you have it you can add a bit of freshy chopped dill.

Dit is een maaltje dat ik zelf bedacht toen ik eens een groot aantal restjes van groenten had en twee porties zalm in de diepvries die al lang op een maaltijd zaten te wachten. Nu ben ik zelf niet zo gek van zalm en daarom bleven ze maar in de diepvries liggen. Maar het moest er toch maar eens van komen om hem klaar te maken.
Ik begon met te kijken wat er nog in de koelkast zat van groenten. Einde van de week, je kent dat wel, nog een stuk witte knolselder en een grote wortel, enkele groene boontjes en een handvol tomaatjes....
De rauwe geschilde aardappelen sneed ik in kleine blokjes van nog geen 2 cm en deed dat ook met de knolselder en de wortel. Eerst bakte ik in een hapjespan de aardappeltjes halfgaar en deed er toen de selder- en wortelblokjes bij. Toen die zo goed als klaar waren gingen de groene boontjes erbij. Buiten groene boontjes werken ook groene asperges en peultjes heel erg goed. Wanneer al de groenten beetjgaar waren deed ik er de mini tomaatjes bij voor een frisse toets.
Kruid met peper en zout en als je het hebt doe er dan nog een eetlepel verse geknipte dille bij.

The pieces of salmon where baked until not quit done in the center and then seasoned with some mixes herbs (do not know what is exactly in them) especially for salmon and some pepper and salt. Garnish with some dill if you have it. Enjoy your leftovers meal!

De stukken zalm werden snel gebakken in een pan.Ik bak ze tegenwoordig zoals je ze in het restaurant krijgt nl niet helemaal gaar in het centrum. Ze worden gekruid met speciale zalmkruiden en peper en zout. Vraag me niet wat er exact in die zalmkruiden zit want ik weet het niet maar het is erg lekker.
Smakelijk eten zou ik zo zeggen!

zondag 12 oktober 2008

Pampilles...

Today there was a fleamarket in the neigbouring town. It is only once a month and I decided to make the trip. I cam home with little more than a small box full of crystal pampilles.
You know I never knew the word for these things until recently when I saw it on a forum.

Vandaag was er rommelmarkt in de naburige stad en omdat het maar eens per maand ik besloot ik de uitstap te maken.
Helaas kwam ik met niet veel meer thuis dan een klein doosje met pampilles.
Ik kende dat woord helemaal niet totdat ik er een tijd terug op een forum van hoorde.

I could not resist them. I saw the Christmas tree glistening with these pampilles and bougth about 40 of them. I was a bit of a spend since these cost 2 euro's a piece or about 3 dollars a piece.
I love them but was a bit disappointed when at home, I inspected them more closely.
More than half of them had little pieces missing ....When I see the vendor next month I will mention it to him since he assured me that these where inspected and suppose to be perfect.
Ik kon niet aan ze weerstaan. Ik zag ze al glimmen in m'n kerstboom en kocht er een veertigtal.Het was een behoorlijke uitgave daar ze toch 2 euro per stuk kosten.
I vind ze schitterend maar ben toch behoorlijk ontgoocheld toen ik bij nadere inspectie ontdekte dat meer dan de helft van de pampilles kleine beschadigingen hebben. Wanneer ik de verkoper volgende maand zie ga ik dat toch zeggen tegen hem, te meer daar ik gevraagd had of ze perfect waren en hij zei dat ze allemaal gecontroleerd waren.

It does not totally spoil my fun since they do sparkle as much als the perfect ones...But next time I will look more carefull before spending so much og my hard earned money.

Het vergalt niet helemaal m'n plezier in mijn pampilles want de beschadigde stukken glimmen net zo mooi als de gave. Maar volgende keer ga ik toch beter uitkijken voor alleer ik m'n zuurverdiende geld spendeer aan zo iets.


zondag 5 oktober 2008

AnnabelleYesterday I saved the last pieces of summer.Autumm was predicted to come last night with rain and heavy winds so I gathered the last apples and green tomatoes in the garden and I also picked a last bouquet.
These Hydrangea's, called Annabelle, are so pretty to dry. They have this fresh tint of green that keeps very well when dryed.
Gisteren heb ik de laatste restjes van de zomer binnen gehaald. Er was ons herfst voorspeld vanaf gisteravond met veel wind enregen. Dus heb ik de laatste appels geplukt en de laatste groene tomaatjes en ook heb ik nog een boeket geplukt van de groene hortentia's.
Deze groene hortentia's Annabelle behouden goed deze groen tint wanneer ze gedroogd worden.

A vintage jug on top of the glass cabinet was the ideal vase for this green bouquet. A beautiful reminder of a summer past and a promise for a new spring.

Een oude lampetkan op de glaskast wat een ideale vaas voor dit groene boeket. Een herinnering aan een vergane zomer en een belofte voor een nieuwe lente.

dinsdag 2 september 2008

Apple time Tijd voor appels


Is it already a month since I made a new blog entry...Where does time go.
In the mean time summer has been fading away and autumm is coming near. So it is time to pick apples. When my husband celebrated his 40th birthday I gave him a big appletree as a present.
I choose an old cooking apple, a Jonathan. It is a sour/sweet apple that keeps well and makes briljant applesauce and apple pie.

For the first time in 20 years this big tree bears loads of apples. I am sharing them with family and my quiltlady's and a few friends.

But although this is a realy good apple this is not my favorite.
Way back in the garden their is a little apple tree and that is mine and mine alone. It is called a Star Apple and it has the most beautiful red apples and on the red skin are sweet little white stars. The sweet sounding French name for it is Reinette Rouge Etoilée.
Is het alweer een maand geleden dat ik een blogje heb geschreven...Waar gaat de tijd naar toe. De zomer is stilletjes weggegleden en de herfst komt langzaam in z'n plaats.
Dus het is tijd om appelen te plukken. Toen m'n man 40 jaar werd heb ik hem een hoogstam appelboom geschonken en na 20 jaar hebben we eindelijk een massa, lekkere Jonathan appels. Jonathans zijn een oude variëteit van kookappels. Je kan er fantastische appelmoes van maken en heerlijke appeltaarten van bakken. We hebben er dit jaar enorm veel en ik verdeel ze onder de familie, mijn patchwork dames en enkele vrienden.
Maar al is dit een lekkere appel toch is dit niet mijn favoriete appel.
Helemaal vanachter in de tuin staat een klein boompje en dat is van mij en van mij alleen. Het is een Ster appel boompje met de prachtigste kleine rode zoete appeltjes. Op het rode velletje van mijn appeltje staan allemaal witte mini sterretjes. Daar komt waarschijnlijk zijn naam van. In het Frans heten ze: Reinette Rouge Etoillée en ze stammen waarschijnlijk uit de streek van Zuid Limburg. Mijn grootouders woonden in Belgisch Limburg; nl in Bilzen.I know this little red apples from the time I was a child. My paternal grandfather was a farmer and he had an orchard.But their he did not have this apple no,no. This was a special one. In front of the farm, on the other side of the road, my grandmother had a kitchen garden with vegetables, dahlia's and gladiola's, bushes with gooseberry's and red currants, a very special peach tree, big trees with the sweetest red en yellow cherries, a few pear trees and a few old apple trees with this little Star apple tree among it. In those times all fruit trees where big, no dwarfs availible.

In my mind I still can see that kitchen garden bussing with bees and butterfly and heavy with the sent of fruit and flowers. Sweet memory's of a very special days, a long time agoo. It was always very special when we went to visit the grandparents, since we had no car in those days and public transport was not so easy as these days.

Ik ken deze appeltjes vanuit mijn kindertijd. Mijn grootouders aan vaders kant waren boeren en ze hadden een boomgaard. Maar dit appelboompje stond niet in de boomgaard, neen. Tegenover de boerderij, aan de andere kant van de weg, had mijn grootmoeder een groenten en fruit tuin. Daar groeiden, groenten , dahlia's en gladiolen en er stonden enkele rode bessen- en stekelbesstruiken. Verder was er ook een heel bijzondere perzikboom, twee kersenbomen met de zoetste dieprode en gele kersen, enkele hoogstam peren en appelbomen en mijn rode Ster appelboom stond daar ook. Van dwergboompjes hadden ze toen nog niet gehoord. Alles was hoogstam.

Ik kan me nog steeds de geur en de sfeer van die tuin herinneren, de warme zomerse dagen met zoemende bijtje en vlinders en de lucht zwaar van de geur van fruit en bloemen. Het zijn wondermooie jeugdherinnering uit een lang vervlogen tijd. Wij kwamen niet dikwijls bij m'n grootouders omdat we in die tijd nog geen auto bezaten en ook het openbaar vervoer was niet wat het nu is.

Look at them, aren't they special with their pink flesh and their briljant red skin? And oh, if you only could taste them...They taste totally different then other shop bought apples. Their aroma is quite special and I can not compare it with any other apple.
It has it flaws. This is not a good apple to keep, it get mealy very quick and you can not keep it. But for those few weeks you can eat them, what a joy it is!!

You know I am allergic to apples and other pip ant pit fruit but I don't care. If my litte red Star apples are ready to eat, I can't keep away from them and a swollen mounth or not I have to enjoy them for those 2 short weeks they are here to eat ......

Kijk naar hun, zijn ze niet bijzonder met hun roze vruchtvlees en hun rode velletje? En als je ze kon proeven...Ze smaken totaal anders dan enige andere appel uit de supermarkt. Hun aroma is heel bijzonder en je kan het niet vergelijken met andere appels.
Maar ze hebben ook hun nadelen. Het zijn geen bewaarappelen en ze worden snel melig maar voor die paar weken dat je ze kan eten...Oh wat een plezier!

Weet je, ik ben eigenlijk allergisch voor appels en ander pit en steenvruchten maar het kan me niet schelen. Gezwollen mond of niet als mijn kleine sterappeltjes daar zijn dan moet ik er van snoepen . Het is tenslotte maar voor een paar weken en wat geniet ik er elk jaar van!

zondag 3 augustus 2008

Dress form

You have seen this dress form before in my topic about a beautiful poppy. But here it is again. I found it a lot of years ago in an antiqueshop and even when it looks to be a child size it is not. It has a bust and a waist!!! So it is an old miniature dress form.
The little vintage dress came my way true a student of mine who wore it when she was a small girl. The dress must be about 80 years old by now.
But now I have found another use for my little dressform!

Jullie hebben dit kleine mannequintje al eerder gezien in mijn topic over de prachtige klaproos uit m'n tuin. Maar hier is het nog eens. Ik heb het jaren geleden gevonden in een antiekwinkel en ook al lijkt het een kindermodelletje het is het niet. Het heeft nl. een taille en een buste!!! Het is dus een oud miniatuurtje.
Het jurkje kreeg ik van een oud cursiste. Zij droeg het als kind en het jurkje moet nu zo'n 80 jaar oud zijn.
Maar nu heb ik een niewe manier gevonden om het het te gebruiken...

I now use it to photograph the baby shirt on that I make!! There is a new little Etsy shop on the way and I will be selling these sweet little shirts in it. The shop will be called BlumaBlue and I will keep you informed when it opens.

Ik gebruik het nu om de baby shirtjes op te fotograferen die ik maak. Er is nl. een kleine Etsy shop in de maak en ik hoop daar oa deze shirtjes te gaan verkopen. Het winkeltje zal BlumaBlue heten en ik hou jullie op de hoogte wanneer het zo ver is.

Aren't these sweet old pictures lovely? I add some vintage or new lace to them and adorn them with vintage buttons and sometimes embroidery.Zijn deze oude plaatjes niet heerlijk? Ik versier ze met oude of nieuwe kant en een oud knoopje en soms ook wat borduurwerk.

This is one of the latest shirt I made. It was a gift for my daughters co-worker who became mom to little Rufus!

Dit is een van de laatste shirtjes dat ik maakte.Het was een kadootje van m'n dochter voor een collega die mama geworden was van de kleine Rufus!

I just love making things for babies!

Ik vind het gewoon heerlijk om babyspulletjes te maken!

woensdag 23 juli 2008

Summer salad Zomersalade

It is finally getting summer in Belgium! We had a very bad month of July. I was cold and it rained a lot. But for this final week they promised us lots of sun.
Therefore I present you with a special green salad.

Het wordt eindelijk zomer in België! We hadden een zeer slechte maand juli. Het was koud en het regende erg veel.Maar voor de laatste week van juli hebben ze ons veel zon beloofd.
Daarom stel ik jullie deze speciale groene salade voor.


Cook and drain some small French green beans.Keep them tender but firm.
Put in a bowl and add some red currant tomatoes or leave the tomatoes out. I will leave them out next time.

Kook fijne spercieboontjes beetgaar en giet af.
Doe in een kom en voer er kleine minitomaatjes bij of laat ze gewoon weg. Persoonlijk zou ik ze er volgende keer niet meer bijdoen.Do the same with some small green asparagus and some frozen garden peas.
Doe hetzelfde met kleine groene asperges en kleine erwtjes uit de diepvries.


Add some boiled sugersnap peas
Voeg kleine gekookte peultjes toe
Cook the vegatables until done but still crispy and put them after draining immediatly in ice cold water. That will preserve the fresh green color.
Kook te groentjes slechts beetgaar en doe ze na het afgieten onmiddelijk in ijswater. Dat zal hun frisse groene kleur bewaren.


The special thing about this salad is the dressing. This is my own invention.The dressing is made with a jar of English mint sauce. Put the whole jar in a bowl. Chop all kind of fresh herbs. I used parsley, cilantro (not to much) chives, dille and a bit of basil. Mix in total about six tablespoons of these chopped herbs with the mint sauce and add an extra bit of white wine vinager ,some sunflower oil, a few spoonfulls of water and some salt and pepper.
This amount of dressing is enough for two or three of these salads. The rest you can easily freeze.
Het bijzondere aan deze groene salade is de dressing. Deze heb ik zelf uitgevonden.
Neem een potje Engelse mint saus. Dat is een lichte saus op basis van munt, wijnazijn en suiker. Heel fris van smaak. Hak de volgende verse kruiden fijn: dille, peterselie, bieslook en een beetje minder dan de anderen, koriander en basilicum. Doe in totaal ongeveer 6 soeplepels van deze gehakte kruiden bij het potje muntsaus. Voeg een extra beetje witte wijnazijn toe en wat peper en zout en een scheut water en wat maisolie. Met de opgegeven hoeveelheid kan je twee tot drie salades dresseren. De rest van de dressing kan je heel goed invriezen.

I hope you will enjoy this very special salad!

Ik hoop dat jullie hem lekker vinden!

donderdag 17 juli 2008

Vintage find Vintage vondst

A few weeks agoo, when I was browzing on Ebay I found this vintage Communion dress.
Nobody wanted it and because it was so cheap I bid on it and got it for about 40 dollars!

It arrived from the UK but it was to be an old French dress. This must have been from a very tall little lady since the dress is about 135 cm long. It is made in organdie and it has a heavy plain cotton slip dress beneeth it.
The whole thing was so complete. It had the little bag with it and the little cap that was reinforced with iron.


Enkele weken geleden was ik aan het snuisteren op Ebay, zonder de bedoeling om iets te kopen en opeens stuitte ik op dit vintage Communiekleedje. Niemand bleek het te willen hebben want ik heb maar één bid moeten uitbrengen en het was van mij. Voor amper ingeveer 30 euro had ik het in mijn bezit. Het kleedje was gemaakt van organza en er zat ook nog een effen wit katoenen onderkleedje onder.
Het kwam naar me toe vanuit Engeland maar het was zogezegd eenFrans kleedje. Het was helemaal compleet met een piepklein tasje en een mutsje waarvan de rand versterkt was met wat ijzer.


The whole organza dress was lovingly handmade. The intire dress was adorned with shadow embroidery. It was on the front, the deep seam, the cuffs , the end of the bow slips and the top of the little cap. Little pintucks gave room to the bodice and very full skirt.

There was a small belt with an attached bow on it. The whole thing closed by little tiny white buttons and the eyelets where also made by hand. All the seams where handsewn and the top of the bodice and the cuffs and the seam where added with the help of a point claire stich. (an open stich)


Het hele kleedje was liefdevol met de hand gemaakt. Het bovenstukje, de diepe zoom, de manchetjes en de eindjes van de strik waren allemaal versierd met zijden schaduwborduurwerk.

Met kleine ingestikte nervuurtjes werd ruimte gecreëerd in het bovenlijfje en de wijde rok.

Het bovenstukje van het bovenlijfje en de manchetjes en de zoom werden vastgezet met een heel klein point clairtje ( een open steekje).
Er was een smal centuurtje bij met een vaste strik. De rest van het kleedje sloot met hele kleine witte knoopjes en ook de knoopsgaatjes waren met de hand gemaakt.


The little pouch seems the be an afterthought since it has no embroidery on it. It is made of pleaded and ruffled organza and the back is of very flimsy muslin.


Het zakje lijkt wel een nadenkertje geweest te zijn. Het is wel uit dezelfde organdie stof gemaakt maar het is niet geborduurd. De organdie is geplooid en gefronst en afgewerkt met kleine handgenaaide schulpjes. De achterkant is van heel dun muslin.
The little cap is so tiny in comparrisson with the very long dress. It is fitted to the head but has a upstanding rim that is embroided like the dress. It has a bit of wire in it so that the rim stands upwards.


Het kapje is zo klein in vergelijking met de zeer lange jurk. Het is een nauwsluitend kapje met een opstaand rand. Deze rand is ook geborduurd met hetzelfde motief als de jurk. Opdat de rand mooi omhoog zou blijven staan is er een ijzerdraad in het kapje ingenaaid.
This all made me think of my own communion. This is me with my parents in 1962 with the fine Swiss batist dress my mother handmade for me.

She was and is a fine seamstress and I will always remember the story of this dress. For being a simple working mom she had and has a very fine taste and so she went to the finest childrens boutique in town to see what they had in the window for the Communion season.

Mom did not like all those lacy dresses you saw in the common shops. In the shop window she saw the original of this dress and thought this is the dress for my daughter.

She took a little notebook and made some drawing and some notes.
Then she went to a fabric shop and ordered 6 meters of the finest Swiss batist fabric. There where also some 60 little covered buttons on the dress that went from the neckline tot the seam of the dress in a long row and some pink eyelet lace came peeking to beneeth the buttons. I also had a double sleeve. A fitted one with lots of buttons and a wider one with the same pink eyelet lace on it. It is a shame the picture does not show it.
From hundreds of cotton lily of the valley flowers she made my "crown" and the veil had one sheet of pink between two sheets of white tule.

Mom was en still is very proud of this dress but helas I do not know what happened to it. I think she shortened it for me to wear as a normal dress. But as you know, at this age girls become little women, very fast and I think I only wore the short version maybe twice.

This is so sad. I would have loved to have had the original dress now.

There is one little story I wan't keep from you about this Communion of mine. As you can see on the picture I had long braids and I hated them with a passion. But my mom would not allow me to cut my hair before the Holy Communion celebrations. But the day after I went to the hairdresser and with two snips, there went my braids...A few days later my father had come to the constatation that all the pictures he took of my Communion where flawed. So I had to put my dress on again and the braids, that came home with me from the hairdresser, where pinned back on again and hidden beneeth my veil. You can imaging that I don't look to happy on those pictures!!

Het verhaal over dit vintage Communiekleedje deed me denken aan het verhaal van mijn eigen Plechtige Communie kleed.

Dit ben ik samen met mijn ouders in 1962.
Ik draag de jurk in Zwitserse batist die mijn moeder voor mij maakte.
Mijn moeder had en heeft toch wel een heel verfijnde smaak en zag al die kanten jurken met veel ditjes en datjes eraan niet zitten voor haar dochter.
Dus ging ze naar de sjiekste boetiek van de stad om te zien wat die in hun colletie hadden zitten voor de Communiefeesten. In de etalage lag het originel van mijn jurk en ze wist gelijk dat wordt het. Ze had een klein notaboekje meegenomen waar ze in het geniep een schetsje en wat aantekeningen in maakte. Toen ging ze naar de stoffenwinkel en bestelde 6 meter van de mooiste witte, Zwitserse batist dat ze maar kon vinden. Er zitten ook zo'n 60 met stof overtrokken knoopjes op de jurk. Deze zitten in een lange rij van aan de hals tot aan de zoom. Daarlangs was een rij fijne plooitjes (nervuurtjes zoals wij zeggen) en onder de knoopjes piepte een randje van roze Broderie Anglaise kant uit. Ook de manchetten van de mouw waren met veel knoopjes en wat kant afgewerkt. Jammer dat je al die fijne details op de foto niet kan zien.

Van honderden stoffen lelietjes-van -dalen bloempjes maakte ze m'n kroontje en de voile had een roze laagje tussen de twee witte lagen zitten.
Mijn moeder was en is nog steeds erg trots op deze jurl. Helaas heb ik haar niet meer. Ik denk dat ze ze indertijd korter gemaakt heeft om op zondag te kunnen dragen maar zoals jullie weten worden meisjes op die leeftijd snel jonge vrouwen en ik denk dat ik de korte jurk hooguit twee keer heb gedragen. Wat jammer want ik zou haar nu heel graag in de originele staat gehad hebben.

Nog één anekdote over mijn Communie wil ik jullie niet onthouden. Zoals jullie kunnen zien had ik lange vlechten op mijn Communie. Nu wilde ik die al lang kwijt want ik vond dat zeer kinderachtig. Maar van mijn moeder mocht ik m'n haar niet knippen tot na de Communiefeesten. Dus de dag nadien ging ik naar de kapper en met twee knippen was ik mijn vlechten kwijt.
Bleek naderdhand dat de foto's die mijn vader van mijn Communiefeest gemaakt had allemaal mislukt waren .Dus ik moest opnieuw mijn kleed aan en de afgeknipte vlechten werden met speldjes onder mijn voile vast gezet. Jullie kunnen jullie wel indenken dat ik niet op mijn vrolijkst op die foto's sta!!!!

zondag 6 juli 2008

Tomatoes Tomaten

Don't you just love tomatoes??? They are there every day of the year and in these days you can find them in all colors and sizes.
Here we have two different kinds.
The big one is what they call an "Ox hearth" tomato. It is heart shaped and they are big and meaty. Last year I had some white Ox hearth tomatoes. I liked them better then these salmon pink one.

But don't you just love the color and laceynes of these..
The small ones are really tiny. They are very new in the shops but I grown them myself. They are even smaller then the usual cherry tomatoes. These ones are only as big as a red currant.Ik hou wel van tomaten en tegenwoordig vindt je het hele jaar door allerlei soorten in de winkel. Deze grote tomaten, ossenhart tomaten, vond ik deze week in de plaatselijke supermarkt. Deze tomaten hebben inderdaad de vorm van een hart. Ze zijn groot en vlezig. De zalmachtige kleur is prachtig. Vorig jaar hadden we zelf witte ossenhart tomaten gekweekt en deze vond ik nog lekkerder van smaak.

Maar de kleur en de kantachtige vormen zijn gewoon prachtig;

De kleine tomaatjes zijn echt heel klein. Ook deze zag ik vorig jaar in de winkel maar deze zijn uit de tuin. Ze zijn veel kleiner dan de gewone cherry tomaatjes. Deze zijn maar zo groot als een aalbes.

Look how many fit in an egg cup! There where 15 in the egg cup when I counted them. They are so dainty and children are of course crazy about them! They have a real good flavour too.
I told you that I grew these myself. Well I planted them in a big pot but the husband of a quilting student of mine always sows them from seed for me. We have an understanding. I buy the special seeds in the USA and he sows them and gives me 1 plant of every variety.
We have much fun with all these colourful and rustic tomatoes.
Last year I had white Ox hearth, yellow bananas, black russians, old fashioned Mennonite and green and yellow striped tomatoes.
We also had some velvety white ones and this year we have the tiny ones and another black one and an old pink Belgian variety. But the tiny ones will for sure be back, next year.


Kijk eens hoeveel ik er in een eierdopje kan stoppen! 15 Stuks maar liefst! Ze zijn zo klein en schattig dat kinderen ze helemaal geweldig vinden.
Daarinboven hebben ze nog een lekkere smaak ook.
Ik vertelde U dat ik ze zelf in de tuin kweek. Ik heb ze inderdaad zelf in een grote pot geplant dat is waar maar de zaadjes worden voor mij elk jaar opgekweekt tot mooie plantjes door de man van een quiltcursiste.
Wij hebben een overeenkomst. Ik koop deze speciale zaden in de USA en hij kweekt er plantjes van en ik krijg van elke varieteit een mooie grote plant!

Vorig jaar hadden we dus witte ossenhart tomaten, gele banaan tomaten, zwarte russiche tomaten en donkere gesteepte mennonieten tomaten en een geel groen gestreepte variëteit.
Ook hadden we een wittig roze tomaat met een fluwelen velletje. Dit jaar hebben we dus weer een donkere varieteit, deze aalbestomaatjes en een oude roze Belgische variëteit. Maar de mini-tjes die blijven volgen jaar zeker in het aanbod.

I dressed the lacey ox heart with a light dressing of oil, vinager, salt and pepper, some mayo and then sprinkled it with chives.
De ossenharten dresseerde ik met een lichte dressing gemaalt van olie en witte balsamico azijn, een beetje mayonaise, peper en zout en gehakte bieslook.


The tiny onces ended up here.
I browned some lardons. When they where brown I added one chopped red pepper. Then I sprinkled some flour on the pepper and lardons and made with some milk and 2oz of chredded cheese a light cheese sauce. When the sauce was finished I added the tiny tomatoes.
In the mean time I cooked some paste shells and in no time (about 15 minutes) I had a warm and tasty meal. Enjoy!

De mini tomaatjes eindigden hier.
Ik bakte wat spekjes aan. Daarna deed ik er een in grote stukken gehakte rode paprika bij. Besprenkelde het geheel met wat meel en liet even uitbakken. Met wat melk en een 50 gram emmental kaas maakte ik een lichte kaassaus.
Ondertussen had ik wat schelpjespasta gekookt.
Op het allerlaatste heb ik de mini tomaatjes even laten doorwarmen in de saus. In rond de 15 minuutjes had ik een warme maaltijd op tafel.Smakelijk!
dinsdag 1 juli 2008

Speel quilt Play quilt


It is summer and for the moment the sun is shining here in Belgium but think of all those rainy days when small children can not play outside and think of sick children in hospital or children in cars, getting boared. This is THE quilt for them. It is a simple quilt of squares but some of the squares have doors, or are a house or a pouch or a flower or even a bed and a picture frame. This is the playquilt!
It consists of a quilt, a small bag and a pillow size bag with a boardgame on one side. It can be carried around because you can make a bag out of the pillow or even a backpack!! It is probably my most succesful quilt design! Children keep loving it as they can sleep under it, play with it and even learn from it. And it is so simple to make.Ok , de zon schijnt vandaag in België maar denk eens aan al die regendagen dat kindjes niet buiten kunnen spelen, aan zieke kindjes in hun bedjes of aan kindjes die zich vervelen in de auto...Dit is HET quiltje voor hun.
Het is een eenvoudig quiltje bestaande uit vierkantjes maar sommige vierkantjes hebben deuren, andere zijn zakjes of bloemetjes die je kan afknopen of zelfs een huis, een bed of een fotolijstje....
De geheel bestaat uit een quilt, een bijhorend klein zakjes voor extra spulletjes en een kussenhoes waar aan één zijde een spelbord op zit. Je kan dit kussen omtoveren tot een tas of een rugzakje door er handvaatjes aan te zetten.
Dit is waarschijnlijk mijn beste quiltontwerp ooit. Kinderen zijn er heel lang mee bezig en vinden het steeds opnieuw leuk. Je kan er onder slapen, mee spelen en zelf van leren. En het is zo eenvoudig te maken.


Here you see the whole set. The folded quilt, the little bag and the bag where those two fit in with the game board on one side. In the long little green bag, I put the fingerpuppets and other things like the game pieces and the little doll for the bed.

Hier zie je de hele set. De opgevouwen quilt, het kleine zakje dat naast de quilt in de grote tas past en de kussentas waar dit allemaal ingaat. In het kleine groene zakje berg je de vingerpopjes op, de spelpionnen en bv het poppetje voor in het bedje.

This is the pillow/ bag where every thing fits in.
Dit is het kussentas waar alles in past.


The squares are 4 inches( add seamallowens) and all the fabrics depict things children know: animals, burgers, toys, fruit but also a sun , a bike or a car.
Here you see a little bag with a small zip.Beneeth the zip is another fabric with an animal or so on it.

De vierkantjes zijn allemaal 10 op 10 cm( voeg naadtoeslag toe) en alle stofjes hebben afbeeldingen die kinderen kennen: dieren, hamburgers, fruit, speelgoed maar ook een zon of een fiets of een auto bv.
Hier zie je een vierkantje waar met behulp van een ritsje een zakje is gemaakt. Daaronder zit een tweede lapje met een voorstelling op. Hier een lieveheersbeestje.


This little patch is a bed with a quilt. Cut 2 pieces of fabric of 3 X 4 inch( allways ad seam allowences). Stich the top together. Fold it the right way around and quilt. Sew the left and the right side and the bottem side on a white square. Leave the top open so you create a pocket. Make a tiny "pillow" and sew this on top of the quilt on the white square. You van put a little doll in "the bed".

Dit kleine lapje is een bedje geworden. Knip twee lapjes van 7,5 X 10 cm (voeg naadtoeslag toe)
Naai de bovenkanten op elkaar en keer zodat de goede kanten van buiten komen te liggen. Naai dit lapje vanboven en opzij vast op een effe wit lapje van 10 cm. Laat de bovenkant open zodat er een zakje ontstaat.Maak een mini kussentje en naai dat ook op de witte ondergrond. Steek een popje in het "bedje".If you look you can see a white enveloppe with a heart attatched to it.In the middle the brown patch is a little foto frame. On top you see a little house.(red roof and blue door that opens).

I also have sewn 2 pieces of musical fabric together and before closing the seam I added a washable beeper between te fabrics. Use this like 1 piece of fabric.

Between the seams on top of the picture frame I attached a small piece of ribbon. Print some pictures of fabric and attach them to the ribbon and put in the frame. The glass in the frame is a good clear plastic.

Als je goed kijk zie je hier van onder naar boven een enveloppe met een hartje erin, rechts daarvan het bruine vierkant is een fotolijstje. Daarboven een huisje met rood dak en blauw deurtje dat open gaat.

Ook naaide ik twee muziekstofjes samen en voor ik het laatste stukje naad sloot stopte ik een wasbaar piepertje in de opening.

Aan de bovenzijde van het fotolijstje naaide ik een stukje lint tussen de naad uit. Dan print ik enkele fotootjes op stof uit en die bevestig ik aan het lintje. Plaats de foto in het fotokadertjes. Het glas in het kadertjes is een fexibel stukje doorschijnend plastiek van een ducumentenmapje.


In this picture you see from the bottom up, a door (2 squares sewn together and attatched between the seems of another square.Close the door with a button of a pushbutton. A felt flower with a buttonhole in the center. Sew a button on your base square and the child can learn to do buttons. On top of that you see another "bag"( like the bed) but here you have a tiger fabric and the bag contains a tiger fingerpuppet. On top of that I have sewns two pieces of ribbon so the child can learn to tie a knot.

In dit fotootje zie je van onder naar boven een deur( twee lapjes samennaaien en dat naai je tussen de naad van een ander lapje uit. Sluit het deurtje met een knoopje of een drukknopje. Een vilten bloemetje met een knoopsgat in het midden. Naai een knoop op het basislapjes en je kind kan leren knopen toedoen.
Een zakje in een tijgerstofje met daarin een tijgervingerpoppetje.
Daarboven nog een lapje met lintjes zodat het kind kan leren strikken en knopen maken.You can make this quilt as big or as small as you want. I made it with 10 by 14, 4 inch squares( add seam allowens) and added a plain colored ( learn the colors) border of 2 X 4 inches.

There a so much more variations possible and even if you do only the little bags with the fingerpuppets or even only the printed squares, a child will have hours of fun with this quilt.
Just put a fleece blanket on the back and quilt in the seams of the squares and finish it with biasbinding.

Je kan deze quilt maken in gelijk welke maat, groot of klein. Ik zette 10 X 14 vierkanten van 10 X 10 cm (voeg naad bij) aan elkaar en zetter er een boord in effen kleurtjes ( kan je kind de kleuren leren) rond van 5 X 10 cm.

Er zijn nog zoveel varianten mogelijk maar zelfs als je alleen de zakjes maakt met de vingerpoppetjes of zelfs alleen maar de plaatjes stofjes gebruikt dan nog heeft een kind hier uren plezier van. Stik er langs achter een fleece dekentje tegen en quilt of doorstik tussen de naden van de vierkantjes en werk af met bias.

This is a simplified smaller quilt with only cat pictures, for the little daughter of a befriended Maine Coon breeder.

Dit is een eenvoudigere en kleinere versie met alleen kattenstofjes voor het dochtertje van een bevriende Maine Coon fokker.

Have fun collecting the fabrics.Please trade with your friends and other moms an make this quilt!!

Your child will have hours of fun with it!

Veel plezier met het verzamelen van de lapjes. Ruil met je vrienden en andere mama's en maak deze quilt.
Jullie kinderen gaan er dagen en jaren plezier van hebben.