woensdag 25 juni 2008

We bagged it! Het is in de saccoche!!


What a grand old day, saterday was! The sun was with us in just the right amount. The lady's where all on time and very sweet and kind. After greating everyone with coffee and tea I surprised them with the fabric to make a little bag like the one above. I had cut all the squares out (by hand) and also the backing.
The just had to sit down and sew those 15 squares together to this shape !
Het was een schitterende dag zaterdag! De zon was van de partij in juist de goede hoeveelheid.
De dames waren op tijd en heel lief en vriendelijk.

Ik gaf ze net de tijd voor een kopje koffie of thee en toen verrastte ik hun met een pakketje met daarin alle geknipte en voorgetekende lapjes om dit tasje te maken. Ook de voering was gereedgeknipt.
Ze moesten maar alleen zitten gaan en de 15 vierkantjes aan elkaar naaien in de onderstaande vorm.
I said to them that they would not get lunch until the front of the bag was ready and...ready they where!
Tussen neus en lippen liet ik hun verstaan dat de lunch niet geserveerd zou worden als ze niet klaar waren...maar klaar waren ze!


On the menu their was cold salmon mouse with a sour cream and dille sauce. Mozzarello with dark tomatoes, basil, olive oil and balsamic vinegar. Ham paté with a spicy Cumberland sauce, freshly baked bread, green salad and cucumber salad.

Als lunch serveerde ik hun een koude zalmmousse met een sausje van zure room met dille en een komkommer salade.Ook had ik mozzarella klaargemaakt met zoete donkere tomaten, basilicum, olijfolie en witte balsamicoazijn. Verder was er Hawaiaanse hampaté met kruidige Cumberlandsaus erbij, vers gebakken stofbroodjes en groene salade.

I had expected that the lady's would enjoy their lunch but I never expected them to finish the whole lot!!!
Ik had ergens wel verwacht dat het hun zou smaken maar ik had nooit gedacht dat alles op zou zijn geweest!
After lunch they had to quilt the top of the bag and so they did. It was a bit harch to hurry them along but it still was very aggreable and we chatted away while our hands where at work.
Geen tijd om te treuzelen in de namiddag want het voorkantje van de tas moest gequilt worden.Ik was een beetje stout door hun zo achter de veren te zitten maar het was toch nog steeds aangenaam babbelen terwijl onze handen werkten.

In the morning I hung some old and new quilts of mine in the garden. They danced in the light wind and the garden looked all colorful. Please ignore the weeds in the gravel!! These are all my quilts.
s' Morgens had ik een aantal van mijn eigen oude en nieuwe quilts opgehangen in de tuin. Ze dansten de ganse dag in de zachte wind en de tuin zag er heel kleurrijk uit. Let maar niet op het onkruid in het grint!
After quilting the front the lady's had the chance to sew the little bag together on my sewing machine. In the mean time I served them my banana and chocolate muffins wich went as quickly as lunch did.
A few of the lady's finished the bag that day and a lot of the other ones finished it in the mean time.
Nadat iedereen de voorkant van de tas gequilt had had iedereen de gelegenheid om met mijn naaimachine de voorkant en de voering in elkaar te stikken. Terwijl dat iedereen zijn beurt afwachtte serveerde ik mijn bananen en chocolade muffins. Ze waren al even snel verdwenen als de lunch.
Enkele dames kregen hun tasje helemaal af en een de grote meerderheid heeft ondertussen het hunne ook afgemaakt.

After a little show and tell of their own quilt we finised the day. A few of them had other commitments and a few other went to surprize, Hilde of the 'frietshop' (french fries shop). She is also a member of the quiltforum.
Na een kleine Show and Tell eindigde de dag. Enkele dames hadden nog andere verplichtingen en een groepje ging nog op surprize bezoek bij Hilde die een frituur uitbaat en die ook lid is van het quiltersforum.This is one of the very beautiful quilts we saw in the show and tell.
The day was such a succes that plans where made to do this again next year.
Dit is een van de vele mooie quilts die we tijdens de show and tell te zien kregen.
De dag was zo'n sukses dat we afgesproken hebben dat we dit zeker volgend jaar terug doen!
dinsdag 17 juni 2008

Busy, busy, busy... Druk, druk, druk...
No time to blog this week. I am very busy because I am hosting a quiltday at my house next saterday. I have been a member of a quiltforum for more then a year and I thought it was time to host a quiltday in Belgium.
The forum is Dutch and the members are mostly Dutch. Almost all the gatherings are in Holland and if you like me don't like to travel and do not drive a car it is almost inpossible to join those gatherings.
12 Dutch and Belgian lady's will join me at my home next saterday. You want believe how much preparation this takes. I need the whole week to clean the house, bake and cook for lunch and prepare the workshop.
In the mean time all the daily things have to be done too.
The kittens have to be weened this week and I had to bring them downstairs so they could start to join every day life. In bringing them downstairs, I had to move around the whole sitting room! This was not the best week to have to do that but it had to be done this week. They are getting a bit to big to stay upstairs in their birth quarters.


Ik heb deze week niet veel tijd om te bloggen want ik bent aanstaande zaterdag de gastvrouw voor een bijeenkomst van quilters van een quiltforum. Al meer dan een jaar ben ik lid van dat forum en het werd tijd dat een aantal onders ons elkaar eens leerden kennen. Als je gelijk ik niet graag reis en je dan ook nog eens geen auto rijdt dan wordt het moeilijk om aan zulke bijeenkomsten deel te nemen. Daarom heb ik voorgesteld om zelf gastvrouw te zijn,
Het forum is Nederlands en de meeste bijeenkomsten hebben plaats in Nederland. Daarom nu eens een dag in België waar uiteraard ook onze Nederlandse vriendinnen welkom zijn.


Maar je gelooft niet hoeveel voorbereiding zo'n dag van 6 uren vraagt. Ik ben er de hele week zoet mee. Het huis moet gepoetst worden , er moet een workshop worden voorbereid en er moet gekookt worden voor de lunch.
Het moest natuurlijk treffen dat het ook net deze week de hoogste tijd was dat de kittens naar beneden kwamen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Dat wilde zeggen dat om die de ruimte te geven dat de hele woonkamer moest worden geherorganiseerd. Maar ik kon het niet langer uitstellen.
A short word about the two quilts you see in the picture.
The first one is the first quilt that I made from Kaffe Fassett fabrics and the first quilt ever that I made axactly like it was in the book. I still love it. Normally is sits on the bed in the guestbedroom / computer/ sewing room. But when I have kittens in that room, it is put away for safekeeping.
The other quilt is a quilt that I made from Kaffe Fassett fabrics and other yellow/green and orange fabrics. I had it on the guestroom bed last year when my husband had a depression and the guestbedroom became my safehaven. It is now owned by my niece, Kristal who loves these bright and sunny colors. She is Leo and this are the colors of the birthsign Leo.
I have to go now, lots to do. See you next week!Een kort woordje over de quilts in de foto's. De eerste quilt is de eerste quilt die ik maakte in Kaffe Fassett stoffen. Het was ook de allereerste quilt die ik exact namaakte zoals hij in het boek stond. dat had ik in 25 jaar quilten nooit eerder gedaan. Hij ligt normaal altijd op het bed in de gastenkamer.Maar als ik er kittens heb wonen dan wordt hij voor alle veiligheid opgeborgen.
De tweede quilt maakte ik ook gedeeltelijk in Kaffe Fassett stoffen maar ook in andere gele/oranje en groene lapjes. Vorige zomer, toen m'n man z'n depressie had, lag hij op het bed in de gastenkameer/computer/naaikamer die op dat moment mijn toevluchtsoord was.
Nu is hij in het bezit van m'n nichtje die dol is op deze zonnige kleuren. Zij heeft dan ook het sterrebeeld Leo/ Leeuw en dit zijn helemaal de kleuren van dit sterrebeeld.


Nu ga ik verder werken.Het zal wel volgende week worden voor ik opnieuw de tijd heb om weer te bloggen.

maandag 9 juni 2008

3weeks old 3weken oud

In the mean time the kittens are three weeks old.
This is our little black smoke man, Zebardyn. He has found himself a new home yesterday!! He is going to live with real nice people who already had some Maine Coons!

Ondertussen zijn de kittens 3 weken oud.
Dit is onze kleine zwarte smoke man, Zebardyn. Hij heeft sinds gisterenavond al een nieuw huisje versierd!! Hij gaat wonen bij hele lieve mensen die al Maine Coons gehad hebben.


These nice people where also interested in Brandaen but whe have had already some interest in him so that was a no go.
But he is such a sweet and beautiful little guy! I think a lot of people are going to fall in love with him.

De aardige mensen waar Zebardyn gaat wonen hadden ook interesse in Brandaentje maar er zijn al andere geinteresseerden in hem dus dat ging niet door.
Maar het is zo'n lief en mooi kereltje dat er voorzeker nog veel mensen verliefd op hem gaan worden.

And then there is our sweetie, Isenbrandt.We still have some worries about him but he stole the heart of the new owners of Zebardyn and if Isenbrandt has good prospects he might go and live with his brother. Would'nt that be nice!!

En dan is er ons zoetje, Isenbrandt. We hebben nog wat zorgen rond hem maar hij veroverde ook het hart van de nieuwe eigenaars van Zebardijn en als zijn vooruitzichten positief zijn dan mag hij eventueel gaan wonen bij z'n broer! Dat zou pas schitterend zijn!

Our little trio is becoming more agile every day! The now crawl out of the birthcrate and wiggle around still unsteady on their little paws. The even try to sit and try to have a kind of a wash. It is so fun to see. It is the best television on earth!
Ons kleine trio wordt elke dag actiever. Ze kruipen nu zelfstandig uit de geboortekist en waggelen dan rond op hun nog onstabile pootjes. Ze proberen zelfs al te gaan zitten en af en toe is er eentje die zichzelf al probeert te wassen. Dat is zo een grappig zicht. Ik kan er de hele dag naar kijken. Het is de beste tv aller tijden.Next week they will be totally different again, stronger and walking steady on their feet and starting to play with each other. How wonderful can life be!
Volgende week dan zullen ze weer onherkenbaar veranderd zijn. Meer stabiel in hun gaan en staan en ze zullen beginnen te spelen met elkaar. Hoe wonderlijk is het leven toch steeds weer!

vrijdag 6 juni 2008

Banana cupcakes and a lot of fun Bananenmuffins en veel plezier

Marjoleine from Something White brought me a visit last thuesday and if I could say only one thing about it then that would be that it was to short!
This is what I had to offer her and brought her to me.A large stack of interior decorating magazines.
Marjoleine van Something White bracht me afgelopen dinsdag een bezoekje en als ik er maar één ding over mocht zeggen dat zou dat zijn dat het gewoon te kort was!
Dit is wat haar naar hier bracht...Een grote stapel oude interieurtijdschriften.Twaalf jaargangen om precies te zijn.
Er werd een bezoekje aan de tuin gebracht.Jammer genoeg had het de avond ervoren ontzettend geregend en wat zondag nog zo prachtig stond te bloeien lag nu allemaal verdronken en kapotgeslagen tegen de grond.
Daarna dronken we een kopje koffie.Voor zo'n leuk bezoek had ik natuurlijk mijn mooiste serviesje op tafel gezet. Het Bridgewater, Summer Tulips servies.
Ik had s'middags nog verse bananenmuffins gebakkenen en die serveerde ik bij de koffie. Het was erg prettig babbelen met Marjoleine. Het was alsof we elkaar al jaren kenden.

First we brought a visit to the garden.Sadly it had rained so hard the night before that of lot of the nice flowers that where bloming lay down on the ground, heavy with water.
Then I offered Marjoleine a cup of coffee and presented her a banana cupcake.I backed them fresh and they where nice as ever. Of course I had my best china out. The Bridgewater, Summer Tulips set.
We chatted and chatted as if we had known eachother for years
Ik geef jullie het recept voor de bananenmuffins. Ze zijn erg lekker en snel gemaakt. Een kind kan het.
Voor 12 muffins:

50 gram gesmolten boter
200 gram suiker
200 meel
1 ei
3 geplette zeer rijpe bananen
sap van 1/2 citroen
1 koffielepel baksoda
12 papieren muffin cupjes
Meng de gesmolten boter met de suiker. Voeg het ei erbij, dan het meel vermengd met de baksoda.En dan de bananen gemengd met de citroen. Meng goed. Verdeel over de 12 muffin cupjes en bak 15 minuutjes op 180 graden C.
Deze muffins bewaren goed maar worden vanboven wel een beetje kleverig na een tijdje.


I will give you the recepie for the banana cupcakes.
For 12 cupcakes you need:
1/4 cup of melted butter

1 cup of sugar
1 1/4 cup of flour
1 theaspoon of baking soda
1 whole egg
juice of 1/2 lemon.
3 mashed very ripe bananas

Mis the melted butter with the sugar . Add the whole egg. Add the flour and baking soda.
Add the bananas and lemon juice.

Bake for 15 minutes on 350°F
These cupcakes keep well but get a bit sticky on top.


Marjoleine kindly presented me with a few gifts. She brought me this nice grey tray, the potted plant and his pot. A few windlights, a nice magazine, a lovely pot of jam and and a sweet smelling little soap. Thanks again, girl!! You see I have given it a nice spot.

Marjoleine had me ook een aantal leuke kadootjes meegebracht zoals dit mooie grijze plateautje met de drie windlichtjes, de leuke plant met pot, een gezellig interieurmagazine, een lekkere pot jam en een heerlijk geurend zeepje.
Dank je nogmaals, meid!! Je ziet ik heb het een leuk plaatsje gegeven.I hoop je nog te mogen ontmoeten, Marjoleine!! Het was veel te plezant! Als je nog eens in de buurt bent je weet me nu wonen!

I hope to meet you again, Marjoleine! It was to much fun! If you are ever in the neighbourhood again, you know where I live now!


maandag 2 juni 2008

Visitors Bezoek


Tomorrow I will meet Marjolijne from Something White. We planned this visit since march. She is comming to collect some old interior design magazines. Hopefully the weather will be a bit better then today. We had such bad rainfall that all the flowers in the garden are spoiled.

Luckely I had picked one perfect poppy from the garden that brightens up our house.


Morgen ontmoet ik Marjolein van Something White. We plannen dit bezoekje al sinds maart. Ze komt een hele stapel oude interieur tijdschriften halen. Hopelijk is het weer morgen wat beter dan vandaag. Vandaag heeft het nl zo hard geregend dat alle bloemen in de tuin verknoeit zijn.
Gelukkig plukte ik gisteren 1 perfecte papaver.


Does'nt this color sing?? This one perfect poppy brightens up the whole room.


Wat is het een schitterende vurige kleur. Eén bloem heldert een ganse kamer op.

This enamel flowerpot I found on Ebay Germany last week! I thought it was so special. If only for the pink background. But it was the poppy's on it that made me bid for it. And then the perfect colored poppy appeared in the garden. Exactly the same color as on the flowerpot. I had to bring them together.


The little dressform I had for more then 15 years. It came from an antique shop in Leuven ( Belgium). The little dress on it was a gift from a former patchwork student. She wore it as a child and the dress must be about 80 years old.

The belt (it is so tiny) was a gift from a very kind shopowner who new my love for antique dolls. It is made out of leather but the belt is so old that the leather is as cardboard. Was it for a doll or for a child? I think it was for a child since there is so much detail on it.

**********
De geëmailleerde bloempot heb ik op Ebay Duitsland gevonden. Ik vond hem heel bijzonder want roze emaille zie je niet vaak. Maar het waren de klaprozen erop waardoor ik besloot om er op te gaan bieden.Weet je trouwens dat in het duits een klaproos een maanbloem heet? De dag nadat de bloempot hier aankwam bloeide ineens deze prachtige klaproos met exact dezelfde kleur in de tuin. Ik moest deze twee gewoon samen brengen.


De kleine mannequinvorm heb ik dan weer al meer dan 15 jaar. Hij kwam uit een antiekzaak in Leuven.
Het jurkje is van een oudleerlinge van mij. Ze droeg het als kind van 2 jaar. Het jurkje moet van het begin van de vorige eeuw zijn. De centuur op het jurkje is nog veel ouder. Deze kreeg ik van een bevriende winkelierste die mijn liefde voor oude poppen kende. Zij dacht dat het een centuurtje voor een pop was maar ik denk dat het gemaakt is voor een kind. Het is zo smal. Maar het is te mooi gemaakt voor een pop. De centuur is gemaakt van leder maar door de ouderdom is het leder net karton gewoden. Hij is heel fragiel.