zondag 29 maart 2009

Lili M. tagged me!Thankx Lidwien for tagging me. This was a fun task to do . I need to show you the 6th picture of my 6th picture album. Well does it surprise you that it is a picture of one of my cats???

This is my furrball BlumaBlue. She is a Maine Coon cat in the colour Blue tortie with white.
She is lying on an old sewing basket and on that basket is the little quilt I made for her when I was still expecting her to come.

Of course their are all small blue flowers on the fabrics of this little quilt.

She is a tiny little Maine Coon with big eyes and a lot of fur!

I named my now, emty, Etsy shop after her.

A few months agoo whe where planning to give her a new home but when the time came we couldn't do it. It was if she new. She was so sweet that week and always wanted to be with me. How can you let something go when they are like that???


Dank je wel Lidwien om me te taggen! Ik vond het een leuke opdracht. Je moet nl. de 6de foto van je 6de fotoalbum showen.
Verwonderd het jullie dat het een foto van een kat is???
Dit is onze BlumaBlue, onze haarbal! Ze ligt op een oud naaimandje en daarop ligt het quiltje dat ik voor haar maakte toen ze nog bij haar mama woonde.
Natuurlijk zijn de stofjes van de quilt bedrukt met blauwe bloemetjes!

Ik noemde mijn, nu lege, Etsy shopje naar haar.
Een paar maanden geleden wilden we haar een nieuwe thuis geven. Als je fokt kan je helaas niet altijd alles zelf in huis houden. Maar ze was zo ontzettend lief in die week en wilde altijd bij me zijn dat ik het op het laatste ogenblik niet over m'n hart kreeg om haar weg te geven.
I show you a second picture, the next in the album. This is BlumaBlue's daughter,Raindrop Looloo of the White Witch.

Ik toon jullie ook even een tweede foto, de volgende in het album. Dit is BlumaBlue's dochter, uit haar eerste nestje.
Dit poesje heet Raindrop Looloo of the White Witch.

Now I have to tag 6 other people. That is more difficult since I don't follow that many blogs.So I am going to skip that.
Nu zou ik 6 andere blogs moeten taggen maar dat is moeilijk voor mij daar ik niet zoveel blogs volg. Sorry, maar dat sla ik dus even over.

The cats 2 De katten 2

Hi everyone, here I am again. The latest news is that both my eyes are now operated and I am doing well. Indeed you see an immediate result. After 47 years wearing glasses I am now walking about without glasses. I just need glasses to sew and read. The kind you find in the supermarket! Often, like when I go to bed, I still want to take my glasses off... Maybe I will have to wear glasses again since my sight is not perfect but the eyes need to heal and addapt to the new lenses until the 15th of april.
Hallo iedereen, hier ben ik weer eens. Het laatste nieuws is dat mijn beide ogen nu geopereerd zijn en ik maak het goed. Je kan indaad onmiddelijk resultaat zien. Na 47 jaar brillen loop ik nu voorlopig rond zonder bril. Alleen voor het naaien en lezen heb ik nog zo'n supermarkt brilletje nodig.
Het kan wel zijn dat ik na 15 april toch opnieuw moet gaan brillen. Pas tegen dan zijn beide ogen voldoende aangepast, aan de nieuwe lensen en kan er gekeken worden of ik toch nog verder een bril moet dragen.
The other news is that we have had a baby kitten since last sundaymorning. It is a beautiful blue and white boy, that we gave the name of:

l' Heure Bleue of the White Witch
l'Heure Bleue is the hour that the night turn in to the day and it was the perfect name for a little blue guy born early on sunday morning.

He also had a little sister that sadly did not survive.
Because she came in to our lives, alive, we also gave her a beautiful name:
Aube Noir of the White Witch.
She was a beautiful tortie girl .
Aube Noir means Black Dawn. Dawn because of her beautifull colour and because she was born early sunday morning and black because it was a black sunday for us because she had to leave us so soon. We are very sad especially since she was the third girl in 3 litters of kittens we lost in the same way. Different fathers and mothers, different causes but every time it was the girls we lost.
By giving these girls a name we remember them in our heart.

Het andere nieuws is dat we sinds vorige zondag één kitten hebben.
Het is een prachtig effen blauw met wit katertje dat we de naam gegeven hebben van
l' Heure Bleue of the White Witch
l' Heure Bleue is het uur dat de nacht overgaat in de dag en we vonden het een perfecte naam voor een blauw ventje dat s'ochtends vroeg werd geboren.
Hij had ook nog een prachtig tortie, driekleurig, zusje dat helaas is overleden. Omdat ze levend ter wereld kwam heeft ook zij een naam gekregen.
Haar naam is:
Aube Noir of the White Witch
Aube Noir wil zoveel zeggen als zwarte dageraad. Dageraad voor haar kleurtjes en het moment van haar geboorte en zwart omdat het een zwarte dag was voor ons door haar overlijden.
Het is triestig maar we hebben de laatste 3 nestjes steeds onze meisjes moeten afgeven en dat doet erg veel pijn. Telkens andere ouders en andere redenen voor hun overlijden maar het blijft uiterst triest....
Door hun een naam te geven willen bliven we hun gedenken in ons hart.we hun in ons hart bewaren.
Want to see how he will be as he grows up??? Well this is his grandfather, The Haecoon Belair!
Bleu looks exactly like him, same white chin and breast, same white socks. This is what Bleu should look likes when he is a big boy!

Willen jullie zien hie Bleu er zal uitzien als hij later groot is? Wel dit is zijn opa, The Haecoon Belair en ze lijken exact op elkaar. Dezelfde witte kin, witte borst en sokjes.

We had a few scary days with Bleu, since his mother could not feed him at first. She did not know what to do and had no milk. But after helping with feeding for a few days he is now off in the right directions. He has his mom all to him self and in the mean time he is a chubby little man that does nothing than eat and sleep.

We hebben een paar bangelijke dagen gehad met Bleu omdat zijn moeder niet goed wist wat te doen en ze ook geen melk had. Na een paar dagen te hebben bijgevoed zijn ze nu op goede weg. Mam is heel toegewijd en sinds Bleu haar helemaal voor zichzelf heeft is hij nu een klein dik ventje dat niets anders doet dan eten en slapen.

***

Now the kitten is on its way I can concentrate on a very busy week of teaching patchwork and quilting. I can sew again and I am speeding ahead on every thing I have planned for my grandchild to be. There is still a quilt that needs to been made. I am finishing of a little Stork quilt and but the favors are ready. I am sorry I can not show the items I am making as yet since this would tell to much to family and friends who visit this blog too. But the birth of the baby is only 4 to 5 weeks away you will see, soon enough. I did made some burpcloths and these I can show you.

Nu dat het kitten op goede weg is kan ik me concentreren of een hele drukke patchwork les week. Ik ben ook volop bezig met het maken van de spulletjes voor de baby. Nu dat ik weer naaien kan moet ik verder werken aan de Ooievaars quilt en ik moet ook nog een andere quilt proberen te maken. De zakjes voor de suikerbonen zijn echter al klaar.
Helaas kan ik jullie niets tonen daar dat te veel zou verklappen aan familie en vrienden die deze blog ook bezoeken. Maar de geboorte van de baby is slechts 4 tot 5 weken van ons verwijderd dus lang zullen jullie niet meer moeten wachten.
Ik maakte echter ook een ganse stapel spuugdoekjes en die kan ik jullie wel tonen.

woensdag 4 maart 2009

The cats 1 De katten 1


I love my cats but they tend to take over your house! I wish I could do more in my house and have lots of flowers and things. I see so many blogs with beautiful interiors and then I take a deep breath because I will never, as long as I have cats, make the most of my house

Ik hou van mijn katten maar ze hebben de neiging om je huis totaal in te palmen! Ik zie zoveel blogs met prachtige interieurs vol met heerlijke hoekjes en mooie bloemen en dan slaak ik een diepe zucht want zolang ik katten heb zal ik nooit het uiterste uit het huis kunnen halen
You see this picture. Well this is Usquebaugh on top of a 2 meter high cabinet! This is his new place to hang out. If you look well you see that the orchid is a fake! I , who use to HATE plastic of fabric flowers am now forced to use these fabric orchid in case I want flowers in the house. I used to love recieving flowers but know I only think where in heavens name am I going to put them in order that the cats wont eat them or play with them?

Kijk eens naar deze foto. Dit is Usquebaugh vanboven op een 2 meter hoge kast. Zijn nieuwe favoriet hangplekje. Als je goed kijkt dan zie je dat de orchidee van stof is!! Stof!! Ik die vroeger met een passie, plastieken en stoffen bloemen haatte ben nu verplicht naar dit soort bloemen te grijpen als ik nog bloemen in huis wil.
Vroeger kreeg ik heel graag bloemen als geschenk en het enige waar ik nu aan kan denken als ik bloemen krijg is waar ga ik die in hemels naam zetten zodat de katten er niet bij kunnen om er mee te spelen of om op te eten.

This is only one of the consessions I had to make by introducing 10 cats in my household.It is a choise I made freely but sometime's.....

Dit is slechts één van de consessies die ik moest maken toen ik 10 katten in mijn huis introduceerde. Ik maakte deze uit vrije wil maar soms.....