woensdag 24 december 2008

Have a happy Christmas!!

To all my readers.

I wish you a very happy Christmas and a nice and healthy New Year!!Aan al mijn lezers.

Ik wens jullie een hele fijne Kerst en een mooi en gezond Nieuw Jaar!


woensdag 10 december 2008

Christmas time is coming Kerstmis is bijna hier

This year I decide not to do a traditional Christmas tree. I always wanted a tree with nothing but little glass birds in it and this year I did it.

Dit jaar besloot ik te gaan voor een niet traditionele Kerstboom. Altijd heb ik een boom gewild met alleen maar witte glazen vogeltjes erin en dit jaar is het dan zo ver.


I collected some branches in the little wood across the door and planted them in a zinc garden tub. Two buckets of grit made the branches secure against the curiosity of the cats.

In het bosje tegenover ons huis zaagde ik enkele takken af en plantte ze in een zinken tuinpot.
Twee emmers grint houden de takken muurvast zodat onze nieuwsgierige katten de pot niet kunnen omgooien.
About 70 white glass birds live in this little tree togethers with some white lights ans some snowy garlands.
Ongeveer 70 witte glazen vogeltjes leven in deze boom samen met wat witte lichtjes en sneeuw guilandes. Some pampilles give some extra light and shimmer in the tree.
Wat kristallen pegels zorgen voor wat extra glitter en glans in de boom.
I love my little Wintertree even when it does look anything like a Christmas tree.
Need some more time to put up some more Xmas decorations!

Ik ben dol op mijn winterboom ook al lijkt hij niet op een echte Kerstboom.Voor de andere kerstversieringen heb ik nog wat meer tijd nodig !