woensdag 3 juli 2013

Maine Coon kittens


On the first of June, the day of our Ruby wedding anniversary Zita surprized us by giving us 8 kittens. We named them according the occasion. We have a Ruby Wedding, June Bride, Tuxedo Groom, I Do, Maid of Honor, Best Men, Fower Girl and True Love.

Op 1 juni,de dag van onze 40ste huwelijksverjaardag gaf Zita ons een kadootje in de vorm van 8 kittens. Naar aanleiding van de dag werden de kittens, Ruby Wedding, June Bride, Tuxedo Groom, I Do, Maid of Honor, Best Men, Flower Girl en True Love genaamd.

Sadly our joy is short lived because in the first 2 weeks we loose our precious True Love, Flower Girl and I Do. Mum Zita was simply overwhelmed by all those kittens and despite our best effords we could not safe them.

Ons geluk was echter van korte duur. In de eerste twee weken verloren we True Love, Flower Girl en I Do. Mama Zita was gewoon overweldigd door al die kittens en ondanks haar en onze beste zorgen konden we hen niet redden.

Now the kittens are almost 5 weeks old and we are weening them. It all goes well now. Mum has calmed down and is a good mother now. We are looking forward to the next 9 weeks.

Inmiddels zijn de kittens bijna 5 weken en we schakelen hen stilletjes aan over naar vlees. Het gaat goed nu.Mama heeft de truc te pakken en is nu een goede mama.We kijken met vertrouwen uit naar de volgende 9 weken. Ondertussen zoeken we nog een fantastisch huisje voor 3 van de kittens.

And this is my extra help in caring for the kittens!She is very sweet with the kittens and especially loves the tortie girls, June and  Ruby

En dit is m'n speciale helpertje. Ze is erg lief met de kittens en heeft een grote voorliefde voor de tortie meisjes, June en Ruby.

Geen opmerkingen: