maandag 29 juli 2013

Shoppen op het strand Shopping at te beach

Op de Belgische stranden is het de gewoonte dat de kinderen papieren bloemen verkopen.Ik deed dat al als kind en zo deed m'n dochter en nu is het de beurt aan onze kleindochter. Naargelang de badplaats verschild het soort schelpjes dat als betaalmiddel gebruikt worden. In Knokke zijn dat zaagjes of zoals zij zeggen 'couteaux'. In Bredene waar de zaagjes overvloedig zijn betaal je met 'tourelletjes', kleine en zeer moeilijk te vinden spiraalvormige schelpen. Waar je in Knokke tot 40 zaagjes moet betalen kan je in Bredene voor slechts een paar tourelletjes een hele mooie bloem kopen.
 
In Belgium the children sell paper flowers on the beach. You pay with shells. The kind of shells depend on the town you are staying in.
 

 Vorig jaar haakte ik al wat armbandjes met charms en belletjes aan maar onze kleindochter wilde ze niet verkopen. Dit jaar was ze er wel klaar voor om ze voor echt geld te verkopen.Van het geld mocht ze ijsjes kopen.
Last year I made some crochet bracelets with charms on but my granddaughter wouldn't sell them. This year she was ready to sell them for real 'ice cream' money!
 
Ik had ongeveer 25 armbandjes van vorig jaar en die waren in 1 namiddag verkocht.Grote en kleine meisjes en zelfs jongens wilden ze hebben. Ik denk dat de prijs van 20 eurocent ook een groot deel van het sukses was!
 
I had about 25 bracelets from last year and they sold out in one afternoon! Big girls and small girls and even boys wanted them. We only sold them for 20 eurocent. I think that had something to do with them selling out that quick!
 
 Na de armbanden kwamen de haarclips die we niet verkochten omdat de speldjes te duur uitkwamen dus die maakte ik exclusief voor de kleindochter.

I also made some hairclips but these where the  pins where expensive to sell so I only made them for the granddaughter.

The inspiration kept flowing and I ended up making some headbands and some hair elastics with the same flowers on them. They where a big succes too! Children kept coming and wanted to see what I made. My little granddaughter was a very good saleswomen. To all the kids who came to buy paper flowers she pointed out that the bracelets and the hair items where also for sale but only for real money! She was so proud of all the money she accumulated!

De ideetjes bleven maar komen en na een tochtje naar de Hema voor meer materiaal maakte ik ook nog haarbandjes met bloemetjes en elastiekjes voor de vlechtjes en paardestaartjes! Kinderen bleven komen om te zien wat ik die dag weer verzonnen had en de kleindochter was heel trots op haar portemonnaie vol met centjes!


woensdag 3 juli 2013

Maine Coon kittens


On the first of June, the day of our Ruby wedding anniversary Zita surprized us by giving us 8 kittens. We named them according the occasion. We have a Ruby Wedding, June Bride, Tuxedo Groom, I Do, Maid of Honor, Best Men, Fower Girl and True Love.

Op 1 juni,de dag van onze 40ste huwelijksverjaardag gaf Zita ons een kadootje in de vorm van 8 kittens. Naar aanleiding van de dag werden de kittens, Ruby Wedding, June Bride, Tuxedo Groom, I Do, Maid of Honor, Best Men, Flower Girl en True Love genaamd.

Sadly our joy is short lived because in the first 2 weeks we loose our precious True Love, Flower Girl and I Do. Mum Zita was simply overwhelmed by all those kittens and despite our best effords we could not safe them.

Ons geluk was echter van korte duur. In de eerste twee weken verloren we True Love, Flower Girl en I Do. Mama Zita was gewoon overweldigd door al die kittens en ondanks haar en onze beste zorgen konden we hen niet redden.

Now the kittens are almost 5 weeks old and we are weening them. It all goes well now. Mum has calmed down and is a good mother now. We are looking forward to the next 9 weeks.

Inmiddels zijn de kittens bijna 5 weken en we schakelen hen stilletjes aan over naar vlees. Het gaat goed nu.Mama heeft de truc te pakken en is nu een goede mama.We kijken met vertrouwen uit naar de volgende 9 weken. Ondertussen zoeken we nog een fantastisch huisje voor 3 van de kittens.

And this is my extra help in caring for the kittens!She is very sweet with the kittens and especially loves the tortie girls, June and  Ruby

En dit is m'n speciale helpertje. Ze is erg lief met de kittens en heeft een grote voorliefde voor de tortie meisjes, June en Ruby.