donderdag 20 juni 2013

Crochet Pillow Gehaakt kussen


 I'm totally in chrochet again. Its fun, easy to do and you can take it everywhere with you. I got inspired by a Philip Jacobs fabric, Delphinium by the Rowan factory. This gorgeous fabric was ment to be a quilt but for now it is my inspiration for a crochet cushion.

Ik ben helemaal terug verslaafd aan haken. het is plezierig, gemakkelijk en ik kan het overal mee naar toe nemen. Voor dit kussen werd ik geinspireerd door een prachtige stof van Philip Jacob genaamd, Delphinium en gemaakt door Rowan. Het was de bedoeling er ooit een quilt mee te maken maar voor het ogenblik is het mijn inspiratie voor een kussen.


 The granny square pattern is a combination of a pattern I found with a few own touches. I wanted a granny square wich has color and design but not a million treads to stuff away.

Het ' granny square ' patroontje is een combinatie van een gevonden patroon met een paar aanpassingen van mezelf. Ik wilde graag een patroon dat kleur en design had maar waar ik geen honderden draadjes in moest wegstoppen.

 
After making the 16 squares I sewed them together with the tread I left hanging when I finished the square.
De 16 vierkantjes naaide ik aan elkaar met de draad die ik liet hangen na het beeindigen van de granny square.
 
I crochet 2 rows of double crochets around the edge and pinned the finished top to the ironing board. Then steamed it with the iron and left it pinned until it was cool.
 

Ik haakte rond de vierkantjes 2 rijen stokjes. Daarna het ik het strak gespeld op m'n strijkplank en het geheel gestoomd met het strijkijzer. Pas toen het koel was heb ik de speldjes weggenomen.
 

My main problem was how do I sew a crochet square to a fabric square. In the end I cut a square of yellow fabric 2 cm wider then the crochet square. I put a pencil line 1 cm from the edge and sewed the crochet square on that line.  Then I machine sewed the back to this folowing the sewing line.
The back is made in an enveloppe style.
 
Mijn grootste probleem was echter hoe naai ik dat gehaakte vierkant tegen de stoffen rug. Uiteindelijk knipte ik uit gele stof een vierkant dat 2 cm groter was dan het gehaakte vierkant. Ik tekende een lijn op 1 cm van de rand van de gele stof en naaide op die lijn het haakwerk. Dan heb ik met de machine de voor en achterkant tegen elkaar genaaid de naailijn volgende die ik nu had.
De rug van het kussen is gemaakt met een enveloppe opening.
Hope you like the cushion...
Hopelijk vinden jullie het ook een leuk kussen...zondag 9 juni 2013

New sewing for the granddaughter Nieuwe kleren voor de kleindochter

With the sun finally coming out, Anne-Fleur could wear her bird and flower dress.
 
Nu de zon eindelijk te voorschijn is gekomen kon Anne-Fleur haar vogel en bloemenkleedje aan.
This saterday was the end of school party and the team was cowboys and Indians. But Anne-Fleur didn't want to be an Indian or a Cowboy.
 
Het was gisteren schoolfeest en het thema was Cowboys and Indianen maar Anne-Fleur wilde absoluut geen Indiaan of Cowboy zijn.
But she loved the earrings with feathers and together with the two pigtails she looked a little like an Indian girl.
 
Maar ze vond deze oorbellen met pluimpjes in de winkel wel erg leuk en tesamen met haar 2 vlechtjes leek ze toch wat op een Indianen meisje.

Earlier this season I made this skirt and jacket. I found the pattern on Etsy and it was real easy to make. It is still a bit big so I hope she can wear it later in the year.

Eerder dit seizoen maakte in dit rokje en gevoerde jasje. Het was een erg gemakkelijk patroon. Ik vind het vossenstofje van de rok werkelijk beeldig. Het geheel is nog een beetje groot dus ik hoop dat ze het later dit seizoen zal kunnen dragen.